PUNKT PROJEKTOWY

+48 22 57 17 205

Warszawa-Włochy

Popularna 71

USŁUGA PROJEKTOWANIA

SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM

Spotkanie z projektantem trwa 2 godziny i odbywa się w Sklepie Castorama Warszawa-Włochy. W tym czasie opracowywany jest układ funkcjonalny wybranego pomieszczenia, a także są ustalane elementy wyposażenia i materiały. W przypadku aranżacji kuchni, na podstawie wywiadu z Klientem, przedstawiamy propozycję doboru szafek modułowych oraz zlewu, baterii, sprzętów AGD dostępnych w ofercie Castoramy. Możemy także zaproponować oświetlenie oraz materiały do wykończenia ścian i podłóg. Jeśli usługa dotyczy łazienki, projektant wraz z Klientem ustala układ funkcjonalny, obejmujący rozmieszczenie elementów takich jak prysznic lub wanna, umywalka, toaleta, pralka, szafki itp., a następnie dobierane są płytki i omawiany jest sposób ich ułożenia. Akceptacja układu funkcjonalnego stanowi podstawę do przygotowania wizualizacji. Ustawienie szafek i sprzętów będzie kluczowe do późniejszego przygotowania aranżacji płytek.

WIZUALIZACJA I WYCENA

W ramach jednej zamówionej usługi Klient otrzymuje rysunki wraz z zestawieniem artykułów dotyczącego jednego zaakceptowanego wariantu. Wizualizacje obejmują widoki z różnej perspektywy projektowanego wnętrza, odzwierciedlające aranżację pomieszczenia, natomiast nie stanowią ani rysunków wykonawczych, ani technicznych. Do przygotowania rysunków są używane elementy wyposażenia i materiały w ustalonych rozmiarach i barwach. Zdarza się, że kolorystyka widoczna na rysunku nie zawsze idealnie odzwierciedla rzeczywiste barwy, tym nie mniej pokazuje ideę kompozycji.
Wraz z wizualizacją Klient otrzymuje zestawienie podstawowych elementów wyposażenia oraz płytek. Kosztorys zawiera kody poszczególnych artykułów, ich nazwy oraz ilość, gdzie ilość płytek jest przeliczana na kartony. W zależności od producenta i rodzaju płytek w opakowaniu może być, np. 0,9 m2, 1,25 , 1,44 m2 itd. Dekory, mozaiki, listwy są zazwyczaj sprzedawane na sztuki. Komplet dokumentacji obejmujący wizualizację i kosztorys jest odsyłany do Klienta emailem. W zależności od potrzeb, Klient może poprosić o przygotowanie kolorowych wydruków.

ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie składane jest przez Klienta we własnym zakresie podczas wizyty w sklepie stacjonarnym, on-line na stronie www.castorama.pl lub przez telefon. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zweryfikować wybrane elementy i ilości materiałów. W szczególności zalecamy skonsultowanie zamówienia z wykonawcą remontu. W przypadku zakupu artykułu i stwierdzenia jego niedopasowania, Klient może zwrócić towar do Sklepu lub wymienić na inny. Warunkiem jest posiadanie oryginału dowodu zakupu (paragonu lub faktury). Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz nie może nosić znamion montażu lub używania.

KOSZT USŁUGI

Zamówienie przygotowania wizualizacji kuchni wraz z wyceną jest bezpłatne. Projektowanie łazienki odbywa się po dokonaniu opłaty 200 zł w Kasie Sklepu lub przelewem na podstawie zlecenia usługi projektowej otrzymanego w Punkcie Projektowania. Chęć uiszczenia opłaty przelewem należy zgłosić wcześniej Projektantowi.
Klientowi przysługuje zwrot Opłaty, jeśli są spełnione jednocześnie 3 warunki:
– zakupy są dokonane w Sklepie Castorama,
– wartość zakupów wynikających z projektu wynosi przynajmniej 2.500 zł, przy czym w przypadku zamówienia kilku projektów i wniesieniu kilku opłat, wartość zakupów musi być odpowiednio wielokrotnością tej kwoty.
– wartość transakcji musi być jednorazowa, a więc musi być przedstawiona na jednym dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).
Zwrot Opłaty następuje w Kasie Zwrotów w Sklepie Castorama Warszawa-Włochy. Termin odbioru kaucji upływa po 12 miesiącach od momentu zamówienia usługi projektowej.

Rezerwacja terminów: punktprojektowy@gmail.com, tel.: 22 57-17-205