PUNKT PROJEKTOWY

+48 22 57 17 205

Warszawa-Włochy

Popularna 71

USŁUGA PROJEKTOWA

SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM

Na spotkanie z Klientem przeznaczamy około 1,5 godziny. W tym czasie opracowywany jest układ funkcjonalny wybranego pomieszczenia, a także są ustalane elementy wyposażenia i materiały. W przypadku aranżacji kuchni, projektant na podstawie wywiadu z Klientem, przedstawia propozycję doboru szafek modułowych oraz zlewu, baterii, sprzętów AGD dostępnych w ofercie Castoramy. Może także zaproponować oświetlenie oraz materiały do wykończenia ścian i podłóg. Jeśli usługa dotyczy łazienki, projektant wraz z Klientem ustala układ funkcjonalny, obejmujący rozmieszczenie elementów takich jak prysznic lub wanna, umywalka, toaleta, pralka, szafki itp., a następnie dobierane są płytki i omawiany jest sposób ich ułożenia. Akceptacja układu funkcjonalnego stanowi podstawę do przygotowania wizualizacji. Ustawienie szafek i sprzętów będzie kluczowe do późniejszego przygotowania aranżacji płytek.

WIZUALIZACJA I KOSZTORYS

W ramach jednej zamówionej usługi Klient otrzymuje rysunki wraz z zestawieniem artykułów dotyczącego jednego zaakceptowanego wariantu. Wizualizacje obejmują widoki z różnej perspektywy projektowanego wnętrza, odzwierciedlające aranżację pomieszczenia, natomiast nie stanowią ani rysunków wykonawczych, ani technicznych. Do przygotowania rysunków są używane elementy wyposażenia i materiały w ustalonych rozmiarach i barwach. Zdarza się, że kolorystyka widoczna na rysunku nie zawsze idealnie odzwierciedla rzeczywiste barwy, tym nie mniej pokazuje ideę kompozycji.
Wraz z wizualizacją Klient otrzymuje zestawienie podstawowych elementów wyposażenia oraz płytek. Kosztorys zawiera kody poszczególnych artykułów, ich nazwy oraz ilość, gdzie ilość płytek jest przeliczana na kartony. W zależności od producenta i rodzaju płytek w opakowaniu może być, np. 0,9 m2, 1,25 , 1,44 m2 itd. Dekory, mozaiki, listwy są zazwyczaj sprzedawane na sztuki. Komplet dokumentacji obejmujący wizualizację i kosztorys jest odsyłany do Klienta emailem. W zależności od potrzeb, Klient może poprosić o przygotowanie kolorowych wydruków.

ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie składane jest przez Klienta we własnym zakresie ON-LINE na stronie www.castorama.pl, przez telefon lub w odpowiednich działach Sklepu. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zweryfikować wybrane elementy i ilości materiałów. W szczególności zalecamy skonsultowanie zamówienia z wykonawcą remontu. W przypadku zakupu artykułu i stwierdzenia jego niedopasowania, Klient może zwrócić towar do Sklepu lub wymienić na inny. Warunkiem jest posiadanie oryginału dowodu zakupu (paragonu lub faktury). Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz nie może nosić znamion montażu lub używania.

KOSZT USŁUGI

Zamówienie przygotowania wizualizacji wraz z kosztorysem odbywa się po wpłacie zwrotnej kaucji w wysokości 200 zł w Kasie Sklepu na podstawie zlecenia usługi projektowej otrzymanego w Punkcie Projektowym. W wyjątkowych sytuacjach kaucję można uiścić przelewem bankowym na konto Sklepu Castorama. Chęć uiszczenia opłaty przelewem należy zgłosić wcześniej Projektantowi.
Kaucja jest zwracana Klientowi po dokonaniu zakupów wynikających z projektu, jeśli są spełnione jednocześnie 3 warunki:
– zakupy są dokonane w Sklepie Castorama Warszawa-Włochy,
– wartość zakupów wynikających z projektu wynosi przynajmniej 2.500 zł, przy czym w przypadku zamówienia kilku projektów i wpłaty kilku kaucji, wartość zakupów musi być odpowiednio wielokrotnością tej kwoty.
– wartość musi być przedstawiona na jednym dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).
Po dokonaniu zakupów Klient odbiera Kaucję po okazaniu dowodu wpłaty kaucji i paragonu za zakupy w Kasie Zwrotów w Sklepie Castorama Warszawa-Włochy. Termin odbioru kaucji upływa po 12 miesiącach od momentu zamówienia usługi projektowej.