PUNKT PROJEKTOWY

+48 22 57 17 205

Warszawa-Włochy

Popularna 71

Warunki usługi projektowej

 1. Usługa projektowa polega na wykonaniu wizualizacji przedstawiającej zagospodarowanie przestrzeni wskazanej przez Klienta zgodnie z podanymi przez Klienta wymiarami, w oparciu o wybrane przez Klienta produkty dostępne w Sklepie Castorama Warszawa-Włochy.
 2. Wizualizacja stanowi projekt koncepcyjny i nie stanowi projektu wykonawczego.
 3. Warunkiem wykonania wizualizacji jest zamówienie usługi projektowej, dokonanie przez Klienta wpłaty kaucji w wysokości 200 zł i przedłożenia Projektantowi dowodu wpłaty.
 4. Termin realizacji usługi wynosi 7 dni roboczych. Czas ten może być inny w zależności od ustaleń Klienta z Projektantem. Termin realizacji liczony jest od momentu dostarczenia kompletnych wymiarów i ustalenia założeń projektowych.
 5. Wizualizacja dotyczy jednego pomieszczenia i jest wykonywana wyłącznie z materiałów dostępnych w Sklepie Castorama Warszawa-Włochy.
 6. W ramach usługi Klient może wnieść niewielkie poprawki, które nie zmienią znacząco projektu, ale pozwalają osiągnąć zadowolenie Klienta.
 7. Wprowadzenie zmian kolorów, kolekcji płytek oraz ustawienia szafek i elementów wyposażenia wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej kaucji.
 8. Warunkiem otrzymania zwrotu każdej wpłaconej kaucji jest dokonanie jednorazowego zakupu materiałów oraz elementów wyposażenia wynikających z projektu i kosztorysu na kwotę o łącznej wartości co najmniej 2.500 zł w Sklepie Castorama Warszawa-Włochy. Zwrot kaucji przysługuje w ciągu roku od daty zamówienia usługi projektowej.
 9. Kaucja jest zwracana w Kasie Zwrotów po przedłożeniu dowodu jej wpłaty, kosztorysu oraz dowodu dokonania zakupów wynikających z wizualizacji, przy czym samo zamówienie nie stanowi dowodu zakupu.
 10. W przypadku, gdy wartość zakupów nie przekroczy zakładanego minimum 2.500 zł, lub Klient zrezygnuje z dokonania zakupów w Sklepie, usługa wykonania wizualizacji jest traktowana jak usługa płatna, gdzie koszt wizualizacji wynosi równowartość wpłaconej kaucji.
 11. Projektant oraz pracownicy Castoramy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek późniejszych zmian w projekcie wykonanych samodzielnie przez Klienta.
 12. Projektant po zakończeniu prac nad wizualizacją przekazuje Klientowi rysunki, wysyłając je na wskazany adres email.
 13. Wykonaną wizualizację należy skonsultować z wykonawcą w celu weryfikacji projektu i ilości zamawianego towaru.
 14. Zamówienia artykułów potrzebnych do realizacji projektu dokonuje Klient we własnym zakresie. Odpowiedzialność za zamówienie towaru (w tym jego ilości i rodzaju) ponosi Klient.
 15. W celu realizacji usługi projektowej klient dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe. Do danych gromadzonych niezbędnych do realizacji usługi projektowej należą: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie adres dostawy. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.
 16. Powyższe dane są udostępniane Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji usługi.
 17. Administratorem danych osobowych firma projektowa.
 18. Wpłata kaucji jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków usługi projektowej.
 19. Wszelkie zapytania dotyczące warunków usługi projektowej prosimy kierować pod numer telefonu: 22 57-17-205 lub na adres: punktprojektowy@gmail.com

[22-05-2022]