PUNKT PROJEKTOWY

+48 22 57 17 205

Warszawa-Włochy

Popularna 71

Warunki usługi projektowej

 1. Usługa projektowa polega na wykonaniu wizualizacji oraz wyceny zawierającej orientacyjny koszt materiałów wskazanych przez Klienta i użytych do wizualizacji, dostępnych wyłącznie w Sklepie Castorama.
 2. Wizualizacja przedstawia zagospodarowanie i aranżację przestrzeni wskazanej przez Klienta zgodnie z podanymi przez Klienta wymiarami, w oparciu o wybrane przez Klienta produkty dostępne w Sklepie Castorama.
 3. Wizualizacja dotyczy jednego pomieszczenia.
 4. Wizualizacja stanowi projekt koncepcyjny i nie stanowi projektu wykonawczego.
 5. Wycena jest przygotowywana na podstawie sporządzonej Wizualizacji.
 6. Wycena nie uwzględnia: kosztu materiałów pomocniczych, tj. m.in. klejów, gruntów; kosztów robocizny i instalacji urządzeń; innych kosztów związanych ze sprzedażą i dostawą towarów, wykończeniem pomieszczeń i montażem produktów zakupionych w Sklepie.
 7. Warunkiem wykonania wizualizacji łazienki jest zamówienie usługi projektowej, dokonanie przez Klienta Opłaty 200 zł i przedłożenie Projektantowi dowodu wpłaty. Projektowanie kuchni jest bezpłatne.
 8. Termin realizacji usługi wynosi 5 dni roboczych od dnia odbycia Sesji Projektowej. Czas ten może być inny w zależności od ustaleń Klienta z Projektantem.
 9. Projektant  po zakończeniu prac wysyła Klientowi wizualizacje i wycenę na wskazany adres email.
 10. W terminie 30 dni od sesji projektowej, Klient może dwukrotnie wnieść niewielkie poprawki, które nie zmienią znacząco projektu, ale pozwalają osiągnąć zadowolenie Klienta.
 11. Wprowadzenie zmian wymiarów powierzchni, kolorów, kolekcji płytek oraz ustawienia szafek i elementów wyposażenia wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej Opłaty.
 12. Warunkiem otrzymania zwrotu każdej wpłaconej Opłaty jest okazanie dowodu zakupów dotyczących projektu  (paragonu lub faktury) dokonanych w ramach jednorazowej transakcji na kwotę nie mniejszą niż 2.500 zł w Sklepie Castorama. Zwrot Opłaty przysługuje w ciągu roku od daty zamówienia projektu.
 13. Opłata jest zwracana w Kasie ZwrotówSklepie Castorama Warszawa-Włochy po przedłożeniu dowodu Opłaty oraz dowodu dokonania zakupów związanych z tematem projektu, przy czym samo zamówienie nie stanowi dowodu zakupu.
 14. Zwrot Opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy wartość zakupów nie przekroczy zakładanego minimum 2.500 zł, lub Klient zrezygnuje z dokonania zakupów w Sklepie.
 15. Projektant oraz pracownicy Castoramy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek późniejszych zmian w projekcie wykonanych samodzielnie przez Klienta.
 16. Wykonaną wizualizację należy skonsultować z wykonawcą w celu weryfikacji projektu i ilości zamawianego towaru.
 17. Odpowiedzialność za zamówienie towaru, w tym ilości i rodzaju zamawianych artykułów  ponosi Klient.
 18. W celu realizacji usługi projektowej Klient dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe. Do danych gromadzonych niezbędnych do realizacji usługi projektowej należą: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie adres dostawy. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.
 19. Powyższe dane są udostępniane Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji usługi.
 20. Administratorem danych osobowych jest firma projektowa.
 21. Dokonanie Opłaty jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszych warunków usługi projektowania w Sklepie Castorama.
 22. Wszelkie zapytania dotyczące usługi można kierować pod numer telefonu: 22 57-17-205 lub na adres: punktprojektowy@gmail.com

[26-04-2023]