PUNKT PROJEKTOWY

+48 22 57 17 205

Warszawa-Włochy

Popularna 71

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Korzystając z naszych usług, a w tym wysyłając wiadomość email na adres punktprojektowy@gmail.com Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest A9 Studio Aneta Socha, NIP: 848-157-78-39.
  3. Dalszym podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Castorama Polska, dla której realizowana jest usługa projektowania.
  4. Dane gromadzone na potrzeby realizacji zamówionej usługi projektowej to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, opcjonalnie adres dostawy.
  5. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zamówionej usługi oraz do promocji usługi projektowej.
  6. Podanie danych jest dobrowolne.
  7. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
  8. Dane osobowe są przetwarzane przez rok od momentu wpłaty kaucji za usługę projektową.
  9. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt, pisząc na adres punktprojektowy@gmail.com